สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มอบน้ำดื่มและพัดแก่พุทธศาสนิกชน ที่เดินทางมาร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุของพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ จากสาธารณรัฐอินเดีย

visibility 3,684

วันที่ 7 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี นำโดย นายกฤษดา ลาพิมล รองผู้อำนวยการฯ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร พร้อมคณะผู้บริหาร มอบน้ำดื่มและพัดแก่พุทธศาสนิกชน ที่เดินทางมาร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุของพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ จากสาธารณรัฐอินเดีย ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

อีกทั้ง เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมีการจัดพื้นที่ลานจอดรถ รอรับพุทธศานิกชนที่เดินทางมาร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุพร้อมทั้งบริการรถรับส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกรับ-ส่งให้แก่พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุฯ ในระหว่างวันที่ 5 – 8 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 21.00 น.  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230