สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แสดงเจตจำนงสุจริต ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

visibility 7,605

วันที่ 10 และ 13 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) แสดงเจตจำนงสุจริต ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
โดย นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พร้อมนี้ได้จัดอบรมหลักสูตรคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ณ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
#สำนักงานพัฒนาพิงคนคร
#ต่อต้านการทุจริต
#ITA


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230