สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ผศ.ดร.บุษราภรณ์ กอบกิจพานิชผล  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230