สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร

ตำแหน่ง : กรรมการโดยตำแหน่ง

E-mail : pda_saraban@pinkanakorn.or.th  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230