สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

บก.06 การจัดซื้อเครื่องลดอุณหภูมิ (Freeze Control)จำนวน 1 ชุด

visibility 4,458

บก.06 การจัดซื้อเครื่องลดอุณหภูมิ (Freeze Control)จำนวน 1 ชุด

cloud_download
บก.06 การจัดซื้อเครื่องลดอุณหภูมิ (Freeze Control)จำนวน 1 ชุด


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200