สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

บก.06 จ้างฝึกและแสดงสัตว์ Tiger Show ประจำปี 2565 ระยะเวลา 3 เดือน (1 มีนาคม 2565 – 31 พฤษภาคม 2565)

visibility 2,086

บก.06 จ้างฝึกและแสดงสัตว์ Tiger Show ประจำปี 2565 ระยะเวลา 3 เดือน (1 มีนาคม 2565 – 31 พฤษภาคม 2565)

cloud_download
เอกสาร


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200