สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ ลงวันที่ 25 มกราคม 2564

visibility 8,891

ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ ลงวันที่ 25 มกราคม 2564

cloud_download
ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ ลงวันที่ 25 มกราคม 2564


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230