สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 เรื่อง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 กันยายน 2564

visibility 8,516

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 เรื่อง  จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 กันยายน 2564

cloud_download
https://uat.pinkanakorn.or.th/wp-content/uploads/2021/01/ยกเลิกประกาศ.pdf


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200