สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศราคากลางจัดซื้อสัตว์ จำนวน 8 ชนิด 20 ตัว

visibility 3,558

ประกาศราคากลางจัดซื้อสัตว์ จำนวน 8 ชนิด 20 ตัว

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริการจัดการสัตว์ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

cloud_download
ประกาศราคากลางจัดซื้อสัตว์ จำนวน 8 ชนิด 20 ตัว


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200