สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบ บก.01ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงสถานีน้ำมัน ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

visibility 4,624

แบบ บก.01 ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงสถานีน้ำมัน ภายในสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างงานก่อสร้าง

 

cloud_download
แบบ บก.01 ประกาศราคากลาง งานปรับปรุงสถานีน้ำ


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200