สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศ สพค.เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม ทำระบบกันซึมถังเก็บน้ำ คสล. ขนาด 500 ลบ.ม.และขนาด 50 ลบ.ม. จำนวน 3 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

visibility 6,668

ประกาศ สพค.เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม ทำระบบกันซึมถังเก็บน้ำ คสล. ขนาด 500 ลบ.ม.และขนาด 50 ลบ.ม. จำนวน 3 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

cloud_download
ประกาศ สพค.เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม ทำระบบกันซึมถังเก็บน้ำ คสล. ขนาด 500 ลบ.ม.และขนาด 50 ลบ.ม. จำนวน 3 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230