สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศ สพค. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลงชนิดดีเซล B7 และชนิดแก๊สโซฮอล์ 95 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

visibility 9,297

ประกาศ สพค. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลงชนิดดีเซล B7 และชนิดแก๊สโซฮอล์ 95 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

cloud_download
ประกาศ สพค. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลงชนิดดีเซล B7 และชนิดแก๊สโซฮอล์ 95 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230