สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศ สพค. เรื่อง ยกเลิกประกาศ จ้างออกแบบเขียนแบบและประมาณการก่อสร้าง งานฝึกและแสดงสัตว์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

visibility 9,428

ประกาศ สพค. เรื่อง ยกเลิกประกาศ จ้างออกแบบเขียนแบบและประมาณการก่อสร้าง งานฝึกและแสดงสัตว์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

cloud_download
ประกาศ สพค. เรื่อง ยกเลิกประกาศ จ้างออกแบบเขียนแบบและประมาณการก่อสร้าง งานฝึกและแสดงสัตว์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200