สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 ซื้อเครื่องลดอุณหภูมิอัตโนมัติ (Freeze Control) จำนวน 1 ชุด

visibility 3,321

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 ซื้อเครื่องลดอุณหภูมิอัตโนมัติ (Freeze Control) จำนวน 1 ชุด

cloud_download
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 ซื้อเครื่องลดอุณหภูมิอัตโนมัติ (Freeze Control) จำนวน 1 ชุด


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200