Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

PDA News

การถ่ายทำการแสดงวัฒนธรรมไทยของศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยเชียงใหม่

11 September 2021 visibility 311

วันที่ 11 กันยายน 2564 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมาหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมสนับสนุนสถานที่ในการถ่ายทำการแสดงวั...

TV / Video Media

Knowledge

News

  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200