Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

งานเทศกาลร่มบ่อสร้างเชียงใหม่และหัตถกรรมสันกำแพง

visibility 32,496

งานเทศกาลร่มบ่อสร้างเชียงใหม่และหัตถกรรมสันกำแพง

จัดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมหลังจากจบงานฤดูหนาวเชียงใหม่ได้ไม่นาน เป็นการจัดงานในลักษณะถนนคนเดินที่มีการออกร้านและตกแต่งบ้านเรือนด้วยร่มพื้นเมืองสีสันสวยงามตั้งแต่ทางเข้าหมู่บ้านไปจนถึงท้ายหมู่บ้านยาวกว่าหนึ่งกิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีขบวนแห่รถประดับร่ม การประกวดธิดาบ่อสร้าง และการแสดงวัฒธรรมพื้นบ้าน

สถานที่จัดงาน หมู่บ้านทำร่มบ่อสร้าง อ.สันกำแพง  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230