Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

ประเพณีบูชาเสาอินทขิล

visibility 36,746

ประเพณีบูชาเสาอินทขิล

งานทำบุญบูชาเสาอินทขิลหรือเสาหลักเมืองซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงปลายพฤษภาคมหรือต้นมิถุนายน ประชาชนจะนำดอกไม้ธูปเทียนใส่ขันหรือถาดมาถวายบูชาเสาอินทขิล นอกจากนี้ในพิธีจะมีการอัญเชิญพระพุทธรูปพระเจ้าฝนแสนห่ามาเป็นองค์ประธานและมีการสวดคาถาอินทขิลโดยหมู่พระสงฆ์

สถานที่จัดงาน วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมืองเชียงใหม่  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230