Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

เผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดภายในพื้นที่ศูนย์ประชุม

visibility 6,955

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ชื่อโครงการ เหมาบริการรักษาความสะอาดภายในพื้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2561)

cloud_download
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดภายในพื้นที่ศูนย์ประชุม


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200