Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

(ภาษาไทย) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ในพื้นที่สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562)

visibility 4,391
cloud_download
เอกสาร


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200