Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

(ภาษาไทย) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ชื่อโครงการ จ้างฝึกและแสดง Tiger Show ประจำปี พ.ศ.2563 ระยะเวลา 10 เดือน (1 ธันวาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) จำนวน 1 งาน

visibility 4,749
cloud_download
เอกสาร


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200