Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

Announcing bid winner


(ภาษาไทย) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัสสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ (Protection Cloud) รูปแบบต่อสิทธิการใช้งาน สำนักงานพัฒนาพิงคนคร และโปรแกรมป้องกันไวรัสสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ (Protection Cloud) รูปแบบการสั่งซื้อใหม่ สำหรับสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

visibility 5,879

(ภาษาไทย) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบสปริงเกอร์ภายในพื้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

visibility 5,869

  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230