Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

(ภาษาไทย) สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เข้าร่วมพิธีเปิดการทดลองเดินรถโดยสารเชื่อมโยงโครงข่ายสาธารณะ พร้อมเข้าร่วมประชุมเพื่อบรรยายสรุปการดำเนินการในส่วนของการจัดให้มีรถโดยสาร รองรับการเดินทางเชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยว 7 แห่ง

visibility 2,676

Sorry, this entry is only available in Thai.  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230