Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

Press Release


ผอ.สพค.แนะนำหน่วยงานและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี นำโดย นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต ปฏิบัติหน้าที...
visibility 34,884

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร เข้ารับหนังสือขอบคุณจากจังหวัดเชียงใหม่

ในวันที่ 4 ตุลคม 2564 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องคืการมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหมไนท์ซาฟารี เข้ารับหนังสือขอบคุณจากจังหวัดเชียงใหม...
visibility 15,392

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร เข้าร่วม สภากาแฟ ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 27 กันยายน 2564 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) นำโดย นางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซา...
visibility 14,218

การอบรมหลักสูตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2564

วันที่ 20 กันยายน 2564 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดกิจกรรมฝึกอบรม “หลักสูตรการป้องกั...
visibility 13,811

การถ่ายทำการแสดงวัฒนธรรมไทยของศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยเชียงใหม่

วันที่ 11 กันยายน 2564 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมาหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมสนับสนุนสถานที่ในการถ่ายทำการแส...
visibility 13,408

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร พบปะหารือหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 8 กันยายน 2564 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) นำโดย นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคน...
visibility 13,375

กิจกรรมบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ 1 คนให้ หลายคนรับ (ครั้งที่ 4)

วันที่ 7 กันยายน 2564 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “บริจาคโลหิ...
visibility 12,179

กิจกรรมเสวนาสภากาแฟ พบปะหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหางดง

เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 29 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมกับอำเภอหางดง จั...
visibility 9,707

  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230