Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

Procurement


จ้างเหมาตัดแต่งต้นไม้โซนจากัวร์ เทรล โซนโรงพยาบาลสัตว์ และโภชนาการ

จ้างเหมาตัดแต่งต้นไม้โซนจากัวร์ เทรล โซนโรงพยาบาลสัตว์ และโภชนาการ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี...
visibility 9,587

เผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่ศูนย์ประชุม

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ชื่อโครงการ เหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านาน...
visibility 9,550

เผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดภายในพื้นที่ศูนย์ประชุม

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ชื่อโครงการ เหมาบริการรักษาความสะอาดภายในพื้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาช...
visibility 9,499

เผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบสปริงเกอร์ภายในพื้นที่ศูนย์ประชุมฯ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ชื่อโครงการ จ้างเหมาดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบสปริงเกอร์ภายในพื้นที่ศูนย์ปร...
visibility 9,100

  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230