Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

(ภาษาไทย) จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล และแก๊สโซฮอล์95

visibility 10,100


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230