Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

(ภาษาไทย) เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชื่อโครงการ ซื้ออาหารสัตว์ 4 ประเภท ได้แก่ 1.กล้วยน้ำว้าสุกกล้วยน้ำว้าดิบ 2.ผักและผลไม้ 3.หญ้าสดและต้นข้าวโพด 4.หญ้าแพงโกล่าแห้ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

visibility 1,752
cloud_download
เอกสาร


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230